Ursprungliga författningar: 2019

1450/2019
Lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
1449/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om godkännande av utbildare för installatörer av vissa energisystem som använder förnybar energi
1448/2019
Lag om ändring av 30 § i lagen om kortvarigt räntestöd för byggnadslån för hyreshus
1447/2019
Lag om ändring av 41 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån
1446/2019
Lag om ändring av 17 § i lagen om statsborgen för byggnadslån för hyresbostäder
1445/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om befrielse från användningsbegränsningar som gäller bostäder finansierade med räntestödslån för hyresbostäder
1444/2019
Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån
1443/2019
Lag om ändring av 16 § i lagen om statsborgen för ägarbostadslån
1442/2019
Lag om ändring av 14 § i lagen om räntestöd för ägarbostadslån
1441/2019
Lag om ändring av 11 a § i lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
1440/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om anmälningsbaserad ändring av lånevillkoren för vissa hyreshuslån
1439/2019
Lag om ändring av 54 § i lagen om bostadsrättsbostäder
1438/2019
Lag om ändring av 21 § i aravabegränsningslagen
1437/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån
1436/2019
Lag om ändring av 39 § i aravalagen
1435/2019
Lag om ändring av 21 § i lagen om skyddande av byggnadsarvet
1434/2019
Lag om ändring av 26 § i lagen om energicertifikat för byggnader
1433/2019
Lag om ändring av 36 § i lagen om produktgodkännanden för vissa byggprodukter
1432/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
1431/2019
Lag om ändring av 22 § i förköpslagen
1430/2019
Lag om ändring av 30 a § i lagen om friluftsliv
1429/2019
Lag om ändring av terrängtrafiklagen
1428/2019
Lag om ändring av 37 § i lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1427/2019
Lag om ändring av 61 och 62 § i naturvårdslagen
1426/2019
Lag om ändring av lagen om avskiljning och lagring av koldioxid
1425/2019
Lag om ändring av 13 § i lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
1424/2019
Lag om ändring av 13 § i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen
1423/2019
Lag om ändring av 17 § i lagen om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel
1422/2019
Lag om ändring av 28 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
1421/2019
Lag om ändring av 137 § i avfallslagen
1420/2019
Lag om ändring av miljöskyddslagen
1419/2019
Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
1418/2019
Lag om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
1417/2019
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
1416/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
1415/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
1414/2019
Lag om avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer
1413/2019
Lag om ändring av 29 § i lagen om friluftsliv
1412/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis
1411/2019
Lag om ändring av 8 a § i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden
1410/2019
Lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
1409/2019
Lag om ändring av lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program
1408/2019
Lag om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
1407/2019
Lag om ändring av marktäktslagen
1406/2019
Lag om ändring av naturvårdslagen
1405/2019
Lag om ändring av arbetstidslagen
1404/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador
1403/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
1402/2019
Lag om skyldighet att rapportera om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen
1401/2019
Lag om ändring av sjölagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.