Ursprungliga författningar: 2019

150/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om den högsta räntan för vissa statliga bostadslån
149/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om bidrag till kostnader för rivning av aravahyreshus
148/2019
Statsrådets förordning om ändring av 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal
147/2019
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd
146/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
145/2019
Statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2019
144/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om förvärv, arrendering, besittning och skötsel av statlig fastighetsförmögenhet
143/2019
Statsrådets förordning om upphävande av 12 § i statsrådets förordning om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
142/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om befolkningsdatasystemet
141/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om miljöskydd
140/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om godkännande av fordon
139/2019
Statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019
138/2019
Statsrådets förordning om anmälningspliktiga djurstall
137/2019
Lag om ändring av 23 kap. 12 § i strafflagen
136/2019
Lag om ändring av 114 § i mervärdesskattelagen
135/2019
Lag om ändring av 1 § i bränsleavgiftslagen
134/2019
Lag om ändring av 1 § i bilskattelagen
133/2019
Lag om ändring av 4 § i fordonsskattelagen
132/2019
Lag om ändring av vägtrafiklagen
131/2019
Lag om ändring av körkortslagen
130/2019
Lag om ändring av fordonslagen
129/2019
Lag om ändring av socialvårdslagen
128/2019
Lag om ändring av 2 a kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
127/2019
Lag om ändring av 7 kap. 2 § i arbetsavtalslagen
126/2019
Lag om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning
125/2019
Lag om ändring av 29 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten
124/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän
123/2019
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
122/2019
Lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen
121/2019
Lag om övervakning av underrättelseverksamheten
120/2019
Skatteförvaltningens beslut om medelvärdet för de privata apotekens omsättning för år 2017
119/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering
118/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om universiteten
117/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för yrkeshögskolornas basfinansiering
116/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeshögskolor
115/2019
Lag om ändring av 16 a och 17 a § i aravabegränsningslagen
114/2019
Lag om ändring av lagen om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund
113/2019
Lag om ändring av lagen om ändring i vissa fall av villkoren för aravalån
112/2019
Lag om upphävande av 25 § 5 mom. i energieffektivitetslagen
111/2019
Lag om ändring av 21 och 59 § i naturgasmarknadslagen
110/2019
Lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
109/2019
Lag om ändring av 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
108/2019
Lag om ändring av elmarknadslagen
107/2019
Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2019
106/2019
Statsrådets förordning om nordligt stöd 2019
105/2019
Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2019
104/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om livsmedels- och naturresursstatistik
103/2019
Lag om ändring av 6 och 8 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster
102/2019
Lag om ändring av 11 § i fastighetsregisterlagen
101/2019
Lag om ändring av lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.