Ursprungliga författningar: 2019

350/2019
Lag om ändring av 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
349/2019
Lag om ändring av lagen om djursjukdomar
348/2019
Lag om ändring av 10 § i lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
347/2019
Lag om ändring av lagen om integritetsskydd i arbetslivet
346/2019
Lag om ändring av semesterlagen
345/2019
Lag om ändring av 85 a § i mervärdesskattelagen
344/2019
Lag om ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta
343/2019
Lag om ändring av 38 och 71 § i lagen om skatteuppbörd
342/2019
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
341/2019
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador
340/2019
Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen
339/2019
Lag om ändring av 9 a § i lagen om hälsovården inom försvarsmakten
338/2019
Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
337/2019
Lag om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
336/2019
Lag om ändring av territorialövervakningslagen
335/2019
Lag om ändring av 16 och 17 § i lagen om försvarsmakten
334/2019
Lag om ändring av lagen om militär krishantering
333/2019
Lag om ändring av värnpliktslagen
332/2019
Lag om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten
331/2019
Lag om ändring av 3 § i värnpliktslagen
330/2019
Lag om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall
329/2019
Lag om ändring av lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
328/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
327/2019
Lag om ändring av 2 kap. 3 § och 5 kap. 1 § i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
326/2019
Lag om ändring av häktningslagen
325/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om utredning av unga brottsmisstänktas situation
324/2019
Lag om ändring av 5 kap. i lagen om rättegång i brottmål
323/2019
Lag om ändring av 2 kap. 11 och 12 § i tvångsmedelslagen
322/2019
Lag om ändring av förundersökningslagen
321/2019
Lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen
320/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
319/2019
Lag om ändring av 19 § i lagen om tillhandahållande av tjänster
318/2019
Lag om ändring av viltskadelagen
317/2019
Lag om ändring av lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
316/2019
Lag om ändring av 21 och 30 § i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
315/2019
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
314/2019
Museilag
313/2019
Lag om ändring av 5 § i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
312/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om bostadshusreservering vid beskattningen
311/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen
310/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om koncernbidrag vid beskattningen
309/2019
Lag om ändring av 119 och 120 § i inkomstskattelagen
308/2019
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
307/2019
Lag om ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet
306/2019
Lag om tillhandahållande av digitala tjänster
305/2019
Lag om upphävande av 4 § 2 mom. 2 punkten i lagen om regionförvaltningsverken
304/2019
Lag om Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
303/2019
Tilläggsbudgeten för 2019
302/2019
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
301/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.