Ursprungliga författningar: 2019

400/2019
Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder
399/2019
Lag om ändring av 3 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument
398/2019
Lag om ändring av lagen om betalningsinstitut
397/2019
Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
396/2019
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
395/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av kreditinstitutslagen
394/2019
Lag om ändring av kreditinstitutslagen
393/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av körkortslagen
392/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om registrering av farkoster
391/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om beskattningsförfarande
390/2019
Lag om upphävande av 24 a § 2 mom. 4 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
389/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om ordningsbotsförseelser
388/2019
Lag om ändring av 2 och 18 § i bränsleavgiftslagen
387/2019
Lag om ändring av 89 § i räddningslagen
386/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om stöd för skolresor
385/2019
Lag om ändring av 2 och 3 § i lagen om läkarundersökning av fartygspersonal
384/2019
Lag om ändring av lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
383/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om fartygsapotek
382/2019
Lag om ändring av 14 och 15 § i lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag
381/2019
Lag om ändring av luftfartslagen
380/2019
Lag om ändring av 17 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen
379/2019
Lag om ändring av 28 § i lagen om behandling av personuppgifter vid gränsbevakningsväsendet
378/2019
Lag om ändring av 19 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
377/2019
Lag om ändring av 28 § i bilskattelagen
376/2019
Lag om ändring av fartygsregisterlagen
375/2019
Lag om ändring av 44 § i lagen om inteckning i fartyg
374/2019
Lag om ändring av 63 § i fordonskattelagen
373/2019
Lag om ändring av 3 § i fordonslagen
372/2019
Lag om ändring av körkortslagen
371/2019
Lag om ändring av lagen om transportservice
370/2019
Lag om rätt för medborgare i Förenade kungariket som har registrerat sin vistelse i Finland samt för deras familjemedlemmar att vistas i Finland till utgången av 2020
369/2019
Lag om ändring av 17 § i lagen om statens revisionsverk
368/2019
Lag om ändring av strafflagen
367/2019
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
366/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer
365/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 och 7 § i inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter
364/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av 1 och 4 § i inrikesministeriets förordning om gränsbevakningsväsendets metoder vid stoppande av fortskaffningsmedel och användning av maktmedel
363/2019
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Indien om förvärvsarbete för familjemedlemmar till medlemmar av en diplomatisk eller konsulär beskickning
362/2019
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
361/2019
Skatteförvaltningen beslut om ändring av 11 och 16 § i Skatteförvaltningens beslut om uppgifter som ska ingå i en skattedeklaration
360/2019
Miljöministeriets förordning om ändring av 5 och 6 § i miljöministeriets förordning om ljudmiljön i byggnader
359/2019
Statsrådets förordning om ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för handelsperioden 2021–2030
358/2019
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 1 och bilaga 2 till statsrådets förordning om tillfälligt särskilt nationellt stöd för fodervall, foderkorn och vårvete i Södra Finland 2018
357/2019
Statsrådets förordning om stöd för dagligvarubutikstjänster i form av mångservicecenter i glest bebyggda landsbygdsområden åren 2019–2021
356/2019
Statsrådets förordning om ikraftträdande av 10 § i lagen om bekämpning av skogsskador
355/2019
Statsrådets förordning om ändring av 5 och 19 § i statsrådets förordning om anordnande av Veikkaus Ab:s penningspel
354/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om tingsrätternas domkretsar i summariska tvistemål
353/2019
Statsrådets förordning om statens tjänstemannaetiska delegation
352/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
351/2019
Lag om ändring av 4 och 109 § i äktenskapslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.