Ursprungliga författningar: 2019

450/2019
Statsrådets förordning om förfarandet för överföring av ansökningar om jordbruksstöd 2019
449/2019
Statsrådets förordning om transportstöd för sockerbeta 2018
448/2019
Statsrådets förordning om nationellt stöd för 2019 för biodling enligt antalet bisamhällen
447/2019
Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 7 § i kommunikationsministeriets arbetsordning
446/2019
Lag om ändring av 24 a § i gentekniklagen
445/2019
Lag om begränsning av odling av genetiskt modifierade organismer
444/2019
Lag om ändring av 10 och 26 § i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
443/2019
Lag om ändring av 16 § i lagen om Försvarshögskolan
442/2019
Lag om ändring av 37 § i lagen om försvarsmakten
441/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
440/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgransking
439/2019
Justitieministeriets beslut om ändring av justitieministeriets beslut om fastställelse av stadgar för allmänna advokatföreningen
438/2019
Lag om ändring av avfallslagen
437/2019
Lag om ändring av utlänningslagen
436/2019
Lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
435/2019
Lag om ändring av 7 § i lagen om sammankomster
434/2019
Lag om ändring av 12 kap. 3 § i jordabalken
433/2019
Lag om upphävande av lagen om offentliga kungörelser
432/2019
Lag om ändring av förvaltningslagen
431/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om begränsningar av och förbud mot rätten att röra sig i lokaler eller områden som Gränsbevakningsväsendet besitter
430/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om förlängning av tidsfristen för ansökan om utsläppsrätter som tilldelas gratis till befintliga anläggningar i utsläppshandeln för perioden 2021–2025
429/2019
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019
428/2019
Lag om ändring av lagen om fornminnen
427/2019
Lag om ändring av lagen om fiske
426/2019
Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
425/2019
Lag om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
424/2019
Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
423/2019
Lag om ändring av 9 a § i lagen om handikappförmåner
422/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
421/2019
Lag om ändring av 9 och 9 a § i lagen om frontmannapension
420/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
419/2019
Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
418/2019
Lag om främjande av användningen av biobrännolja
417/2019
Lag om ändring av 1 kap. 2 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen
416/2019
Lag om förbjudande av energiutvinning ur kol
415/2019
Beslut av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet om läkemedelsförteckning
414/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet
413/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt åren 2016–2020
412/2019
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
411/2019
Lag om ändring av kyrkolagen
410/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland
409/2019
Lag om ändring av sparbankslagen
408/2019
Lag om ändring av 4 och 16 § i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform
407/2019
Lag om ändring av lagen om myndigheten för finansiell stabilitet
406/2019
Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag
405/2019
Lag om ändring av 31 och 33 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat
404/2019
Lag om ändring av lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform
403/2019
Lag om ändring av 26 kap. 2 § och 27 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder
402/2019
Lag om ändring av 2 kap. 22 § och 8 kap. 2 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet
401/2019
Lag om ändring av 12 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.