Ursprungliga författningar: 2019

600/2019
Utsädeslag
599/2019
Lag om ändring av 5 kap. 3 § i rättegångsbalken
598/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om indrivning av fordringar
597/2019
Lag om ändring av 2 § i räntelagen
596/2019
Lag om ändring av konsumentskyddslagen
595/2019
Justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
594/2019
Lag om det omfattande och fördjupade partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan
593/2019
Lag om ändring av 92 b § i inkomstskattelagen
592/2019
Lag om ändring av lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten
591/2019
Lag om ändring av lagen om försvarsmakten
590/2019
Lag om militär underrättelseverksamhet
589/2019
Lag om ändring av 5 kap. 3 § i lagen om rättegång i brottmål
588/2019
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
587/2019
Lag om ändring av 2 och 10 kap. i tvångsmedelslagen
586/2019
Lag om ändring av strafflagen
585/2019
Lag om ändring av 2 kap. 1 § och 9 kap. 6 § i förundersökningslagen
584/2019
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
583/2019
Lag om ändring av 10 och 15 a § i polisförvaltningslagen
582/2019
Lag om civil underrättelseinhämtning avseende datatrafik
581/2019
Lag om ändring av polislagen
580/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 § i och bilaga 1 till social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
579/2019
Lag om ändring av civiltjänstlagen
578/2019
Lag om ändring av 32 och 34 § i gruvlagen
577/2019
Statsrådets förordning om den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster
576/2019
Lag om ändring av lagen om centralen för utredning av penningtvätt
575/2019
Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
574/2019
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
573/2019
Lag om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
572/2019
Lag om tillhandahållare av virtuella valutor
571/2019
Lag om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
570/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 a § i statsrådets förordning om civiltjänst
569/2019
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
568/2019
Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
567/2019
Lag om ändring av lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden
566/2019
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
565/2019
Lag om ändring av utlänningslagen
564/2019
Lag om ändring av medborgarskapslagen
563/2019
Lag om upphävande av 14 g § 3 mom. i lagen om utkomststöd
562/2019
Lag om upphävande av lagen om statistikväsendet vid forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
561/2019
Lag om upphävande av lagen om riksomfattande personregister för hälsovården
560/2019
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
559/2019
Lag om upphävande av 15 § 3 mom. i lagen om utredande av dödsorsak
558/2019
Lag om upphävande av 10 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården
557/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om elektroniska recept
556/2019
Lag om upphävande av 13 § 5 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter
555/2019
Lag om upphävande av 18 § 5 mom. i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården
554/2019
Lag om ändring av 30 e § i läkemedelslagen
553/2019
Lag om ändring av lagen om Institutet för hälsa och välfärd
552/2019
Lag om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
551/2019
Lag om ändring av mönsterrättslagen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.