Ursprungliga författningar: 2019

1500/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer som tillhandahålls av Tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata
1499/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets avgiftsbelagda prestationer
1498/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer
1497/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om maximikvantiteten vikariehjälp för renskötare under 2020
1496/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 5 § i arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1495/2019
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbets- och näringsministeriets arbetsordning
1494/2019
Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om justitieministeriet
1493/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om avgifter för prestationer enligt gentekniklagen
1492/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om upphävande av 13 § 5 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter
1491/2019
Lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
1490/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
1489/2019
Lag om ändring av barnskyddslagen
1488/2019
Lag om ändring av gentekniklagen
1487/2019
Lag om ändring av 18 och 23 § i blodtjänstlagen
1486/2019
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
1485/2019
Lag om ändring av biobankslagen
1484/2019
Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
1483/2019
Lag om ändring av 17 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
1482/2019
Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
1481/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården
1480/2019
Lag om ändring av lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
1479/2019
Lag om ändring av 98 § i en lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
1478/2019
Lag om ändring av 99 § i en lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1477/2019
Lag om ändring av 87 § i en lag om ändring av lagen om pension för företagare
1476/2019
Lag om ändring av 94 § i en lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1475/2019
Lag om ändring av 11 kap. 3 § i sjukförsäkringslagen
1474/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
1473/2019
Lag om ändring av 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen
1472/2019
Lag om ändring av pensionslagen för den offentliga sektorn
1471/2019
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
1470/2019
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
1469/2019
Lag om ändring av lagen om pension för företagare
1468/2019
Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare
1467/2019
Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet
1466/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 3 och 7 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om ansökan till läkemedelsprisnämnden och om prisanmälan
1465/2019
Kommunikationsministeriets förordning om Trafikledsverkets avgiftsbelagda prestationer
1464/2019
Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer
1463/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om jord- och skogsbruksministeriets arbetsordning
1462/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1461/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om Lantmäteriverkets avgifter samt avgifter och ersättningar för bestyrkande av köp
1460/2019
Finansministeriets förordning om skattefrihet för priser vid konsttävlingar år 2020
1459/2019
Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning
1458/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om avgifter för Gränsbevakningsväsendets prestationer
1457/2019
Inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2020
1456/2019
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om inrikesministeriets arbetsordning
1455/2019
Statsrådets förordning om tillsyn över trafikdugligheten hos fordon
1454/2019
Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer
1453/2019
Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation
1452/2019
Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport
1451/2019
Lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.