Ursprungliga författningar: 2019

650/2019
Lag om behandling av personuppgifter inom Tullen
649/2019
Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen
648/2019
Lag om ändring av 31 § i tullagen
647/2019
Lag om ändring av 2 kap. 21 § i polislagen
646/2019
Lag om ändring av 19 och 20 § i lagen om nödcentralsverksamhet
645/2019
Lag om ändring av 11 kap. 8 § i förundersökningslagen
644/2019
Lag om ändring av utlänningslagen
643/2019
Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Gränsbevakningsväsendet
642/2019
Lag om ändring av gränsbevakningslagen
641/2019
Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning
640/2019
Lag om ändring av sjöräddningslagen
639/2019
Lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet
638/2019
Lag om ändring av 86 § i lagen om privata säkerhetstjänster
637/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
636/2019
Lag om ändring av lagen om utlänningsregistret
635/2019
Lag om ändring av 131 § i utlänningslagen
634/2019
Lag om ändring av 25 och 32 § i säkerhetsutredningslagen
633/2019
Lag om ändring av 13 § i lagen om vittnesskyddsprogram
632/2019
Lag om ändring av 19 § i lagen om verkställighet av böter
631/2019
Lag om ändring av 3 § i lagen om centralen för utredning av penningtvätt
630/2019
Lag om ändring av 27 § i lagen om penninginsamlingar
629/2019
Lag om ändring av 29 § i passlagen
628/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
627/2019
Lag om ändring av lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen
626/2019
Lag om ändring av polislagen
625/2019
Lag om ändring av 49 § i lagen om Polisyrkeshögskolan
624/2019
Lag om ändring av tvångsmedelslagen
623/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om besöksförbud
622/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om kontrollavgift i kollektivtrafik
621/2019
Lag om ändring av 17 och 19 § i lagen om nödcentralsverksamhet
620/2019
Lag om ändring av 17 och 31 § i lagen om identitetskort
619/2019
Lag om ändring av 10 § i lagen om genomförande av vissa bestämmelser i beslutet om Eurojust
618/2019
Lag om ändring av lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rådets rambeslut om förenklat informations- och underrättelseutbyte mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater och om tillämpning av rambeslutet
617/2019
Lag om ändring av 42 b § i lotterilagen
616/2019
Lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet
615/2019
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna
614/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång
613/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av jakt på ejder
612/2019
Statsrådets förordning om studentexamen
611/2019
Inrikesministeriets meddelande om inrikesministeriets förordning om spelregler för Veikkaus Ab:s penningspel
610/2019
Statsrådets förordning om betydande offentliga uppdrag som avses i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
609/2019
Statsrådets förordning om ändring av bilaga II till statsrådets förordning om de finska beskickningar och deras verksamhetsställen som är förhandsröstningsställen vid riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet 2019
608/2019
Finansministeriets förordning om aktieemittenters ersättningspolicy och ersättningsrapporter
607/2019
Statsrådets förordning om avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC
606/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om förutsättningar för produktion av skyddshemstjänster
605/2019
Lag om upphävande av 2 kap. 9 § i fängelselagen
604/2019
Lag om ändring av 28 och 37 § i lagen om verkställighet av böter
603/2019
Lag om ändring av 2 a kap. i strafflagen
602/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om föreläggande av böter och ordningsbot
601/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.