Ursprungliga författningar: 2019

700/2019
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
699/2019
Lag om ändring av 41 § i yrkeshögskolelagen
698/2019
Lag om ändring av 46 § i universitetslagen
697/2019
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
696/2019
Lag om ändring av 17 § i hälso- och sjukvårdslagen
695/2019
Lag om studerandehälsovård för högskolestuderande
694/2019
Lag om ändring av 168 § i lagen om pension för arbetstagare
693/2019
Lag om ändring av lagen om statens pensionsfond
692/2019
Lag om ändring av 10 § i lagen om Keva
691/2019
Lag om ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare
690/2019
Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner
689/2019
Lag om ändring av lagen om försäkringskassor
688/2019
Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser
687/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av 9 b och 9 e § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
686/2019
Lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag
685/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel
684/2019
Lag om ändring av 37 § i naturvårdslagen
683/2019
Lag om ändring av jaktlagen
682/2019
Lag om ändring av lagen om hantering av risker orsakade av främmande arter
681/2019
Lag om ändring av 40 § i lagen om Finansinspektionen
680/2019
Lag om aktiesparkonton
679/2019
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
678/2019
Lag om ändring av 1 kap. 3 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
677/2019
Lag om ändring av lotterilagen
676/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om lönegaranti för sjömän
675/2019
Lag om ändring av 20 § i lönegarantilagen
674/2019
Lag om ändring av 21 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter
673/2019
Lag om ändring av 3 kap. 44 § i utsökningsbalken
672/2019
Lag om ändring av 49 § i lagen om hyra av bostadslägenhet
671/2019
Lag om ändring av 39 § i lagen om hyra av affärslokal
670/2019
Lag om ändring av 19 § i jordlegolagen
669/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om skuldsaneringsregistret
668/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om konkurs- och företagssaneringsregistret
667/2019
Lag om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden
666/2019
Lag om ändring av lagen om övervakning av förvaltningen av konkursbon
665/2019
Lag om ändring av lagen om företagssanering
664/2019
Lag om ändring av konkurslagen
663/2019
Statsrådets förordning om luftfartsavtalet mellan Kanada och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater
662/2019
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
661/2019
Statsrådets förordning om förfarandet för att lösa internationella skattetvister
660/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 och 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
659/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
658/2019
Lag om ändring av 5 § i lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
657/2019
Lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
656/2019
Lag om ändring av 25 § i säkerhetsutredningslagen
655/2019
Lag om ändring av 322 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
654/2019
Lag om ändring av 4 a § i punktskattelagen
653/2019
Lag om ändring av 87 a § i bilskattelagen
652/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
651/2019
Lag om ändring av lagen om brottsbekämpning inom Tullen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.