Ursprungliga författningar: 2019

850/2019
Lag om ändring av utlänningslagen
849/2019
Lag om ändring av 114 § i elmarknadslagen
848/2019
Lag om ändring av 37 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
847/2019
Lag om ändring av 96 § i naturgasmarknadslagen
846/2019
Lag om ändring av 9 § i lagen om sociala företag
845/2019
Lag om ändring av lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling
844/2019
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession
843/2019
Lag om ändring av 117 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
842/2019
Lag om ändring av 24 § i lagen om lönegaranti för sjömän
841/2019
Lag om ändring av 26 § i lönegarantilagen
840/2019
Lag om ändring av 10 och 12 § i lagen om besvärsnämnden för studiestöd
839/2019
Lag om ändring av 10 och 14 § i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden
838/2019
Lag om ändring av 8 a och 12 § i lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden
837/2019
Lag om ändring av 10 a och 14 § i lagen om besvärsnämnden för social trygghet
836/2019
Lag om ändring av sjukförsäkringslagen
835/2019
Lag om ändring av 136 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar
834/2019
Lag om ändring av 238 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
833/2019
Lag om ändring av lagen om rättsskyddsnämnden för studerande
832/2019
Lag om ändring av 26 och 43 § i lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
831/2019
Lag om ändring av 36 a och 42 a § i lagen om grundläggande utbildning
830/2019
Lag om upphävande av lagen om marknadsföringsavgifter för specialväxter
829/2019
Lag om ändring av 25 § i lagen om överföring av skötseln av lån och fordringar inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde på Statskontoret
828/2019
Lag om ändring av 124 och 125 § i lagen om fiske
827/2019
Lag om ändring av 16 och 32 § i lagen om vattentjänster
826/2019
Lag om ändring av 35 f och 37 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis
825/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
824/2019
Lag om ändring av 4 § i lagen om behandling av miljöskydds- och vattenärenden vid regionförvaltningsverken
823/2019
Lag om ändring av 190 och 197 § i miljöskyddslagen
822/2019
Lag om ändring av vattenlagen
821/2019
Lag om ändring av 14 kap. 16 § i stiftelselagen
820/2019
Lag om ändring av 15 kap. 1 § i häktningslagen
819/2019
Lag om ändring av 20 kap. 1 och 4 § i fängelselagen
818/2019
Lag om ändring av rättshjälpslagen
817/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om gottgörelse för dröjsmål vid rättegång
816/2019
Lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar
815/2019
Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
814/2019
Lag om ändring av lagen om rättegång i försäkringsdomstolen
813/2019
Lag om ändring av 2 kap. 21 § i utsökningsbalken
812/2019
Lag om ändring av rättegångsbalken
811/2019
Lag om ändring av lagen om förvaltningsdomstolarna
810/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om högsta förvaltningsdomstolen
809/2019
Lag om ändring av förvaltningslagen
808/2019
Lag om rättegång i förvaltningsärenden
807/2019
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
806/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
805/2019
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om elanläggningar
804/2019
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om elarbeten och driftsarbeten
803/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos höns och kalkoner
802/2019
II tilläggsbudgeten för 2019
801/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om Riksarkivets avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.