Ursprungliga författningar: 2019

900/2019
Justitieministeriets förordning om ändring av 4 och 6 § i justitieministeriets förordning om tjänstedräkt samt skydds- och specialkläder för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten
899/2019
Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
898/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2019–2020
897/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på gråsäl som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2019–2022
896/2019
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om precisering av universitetens utbildningsansvar
895/2019
Statsrådets förordning om slutprotokollet till Världspostkonventionen, det nionde tilläggsprotokollet till Världs-postföreningens konstitution och det första tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente
894/2019
Statsrådets förordning om Världspostkonventionen
893/2019
Statsrådets förordning om incitamentsystemet för digitalisering i kommunerna
892/2019
Statsrådets förordning om ändring av skjutvapenförordningen
891/2019
Statsrådets beslut om att ta asylsökande till Finland från Italien
890/2019
Inrikesministeriets förordning om tekniska krav för att förhindra ändring av ett föremål till ett skjutvapen samt om permanent begränsning av laddningsanordningars kapacitet och permanent förhindrande av deras funktion
889/2019
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
888/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå
887/2019
Lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
886/2019
Lag om ändring av 88 § i lagen om djursjukdomar
885/2019
Lag om ändring av 77 § i lagen om yrkesutbildning
884/2019
Lag om ändring av 93 § i beredskapslagen
883/2019
Lag om ändring av 44 § i lagen om försvarsmakten
882/2019
Lag om ändring av 8 kap. 11 § och 14 kap. 4 § i sjukförsäkringslagen
881/2019
Lag om ändring av 14 § i lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
880/2019
Lag om ändring av 4 kap. 8 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
879/2019
Lag om ändring av 4 kap. 3 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
878/2019
Lag om ändring av lagen om unga arbetstagare
877/2019
Lag om ändring av 7 och 9 § i lagen om arbetsrådet och om vissa tillstånd till undantag inom arbetarskyddet
876/2019
Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
875/2019
Lag om ändring av 2 § i semesterlagen
874/2019
Lag om ändring av 11 a kap. 9 § i arbetsavtalslagen
873/2019
Lag om ändring av lagen om arbetstiden för tjänstemän inom försvarsväsendet
872/2019
Arbetstidslag
871/2019
Lag om ändring av 45 kap. 27 § i strafflagen
870/2019
Lag om ändring av 6 § i arbetarskyddslagen
869/2019
Lag om ändring av 17 § i skjutvapenlagen
868/2019
Lag om ändring av lagen om frivilligt försvar
867/2019
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
866/2019
Lag om ändring av 1 § i lagen om gräsrotsfinansiering
865/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
864/2019
Lag om ändring av 17 kap. 16 c § i strafflagen
863/2019
Lag om penninginsamlingar
862/2019
Statsrådets förordning om avtalet med Vietnam om luftfart
861/2019
Lag om ändring av lagen om studiestöd
860/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2019–2020
859/2019
Lag om ändring av 35 § i lagen om skatteuppbörd
858/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket
857/2019
Lag om ändring av 48 och 50 a § i fordonsskattelagen
856/2019
Lag om ändring av 19 och 23 a § i bränsleavgiftslagen
855/2019
Lag om ändring av 70 a och 72 § i bilskattelagen
854/2019
Lag om ändring av 92 och 94 § i tullagen
853/2019
Lag om ändring av 66 och 72 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ
852/2019
Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande
851/2019
Lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.