Ursprungliga författningar: 2019

1550/2019
Lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
1549/2019
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Institutet för hälsa och välfärd
1548/2019
Lag om ändring av foderlagen
1547/2019
Riksdagens beslut om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
1546/2019
Statsbudgeten för 2020
1545/2019
Lag om ändring av 25 § i lagen om farledsavgift
1544/2019
Lag om ändring av 42 § i lagen om registrering av farkoster
1543/2019
Lag om ändring av 14 § i lagen om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur
1542/2019
Lag om ändring av 49 och 49 a § i lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster
1541/2019
Lag om ändring av 21 § i lagen om transport av farliga ämnen
1540/2019
Lag om ändring av 24 § i lagen om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
1539/2019
Lag om ändring av 106 a § i vägtrafiklagen
1538/2019
Lag om ändring av 80 § i postlagen
1537/2019
Lag om ändring av miljöskyddslagen för sjöfarten
1536/2019
Lag om ändring av 24 § i lagen om passagerarfartygs personlistor
1535/2019
Lag om ändring av 8 § i lagen om trafikföretagarutbildning för vägtrafik
1534/2019
Lag om ändring av 20 a § i lotsningslagen
1533/2019
Lag om ändring av 14 § i lagen om distribution av alternativa trafikbränslen
1532/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift
1531/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken
1530/2019
Lag om ändring av 27 § i lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart
1529/2019
Lag om ändring av 13 § i lagen om flygplatsnät och flygplatsavgifter
1528/2019
Lag om ändring av 41 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg
1527/2019
Lag om ändring av 13 § i lagen om fartygsapotek
1526/2019
Lag om ändring av 5 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss och i den tvingande delen av den till konventionen hörande internationella koden för fasta bulklaster (IMSBC-koden) och om tillämpningen av IMSBC-koden
1525/2019
Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om marin utrustning
1524/2019
Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet
1523/2019
Lag om ändring av 13 § i lagen om tillsynsavgift för besiktningsverksamheten
1522/2019
Lag om ändring av 55 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav för fritidsbåtar
1521/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
1520/2019
Lag om ändring av 25 § i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg
1519/2019
Lag om ändring av 25 § i lagen om sjöfartskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet
1518/2019
Lag om ändring av 18 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
1517/2019
Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans
1516/2019
Lag om ändring av 13 f § i fartygsregisterlagen
1515/2019
Lag om ändring av 31 § i lagen om fartygstrafikservice
1514/2019
Lag om ändring av 22 a och 93 § i lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg
1513/2019
Lag om ändring av 15 § i lagen om alkolås
1512/2019
Lag om ändring av 31 § i lagen om ordnande av enskilt godkännande av fordon
1511/2019
Lag om ändring av 53 § i lagen om fordonsbesiktningsverksamhet
1510/2019
Lag om ändring av 95 och 95 a § i körkortslagen
1509/2019
Lag om ändring av 14 kap. 3 § i domstolslagen
1508/2019
Lag om flyttning av fordon
1507/2019
Lag om ändring av spårtrafiklagen
1506/2019
Lag om ändring av 6 § i lagen om Trafikskyddet
1505/2019
Lag om ändring av lagen om transportservice
1504/2019
Lag om ändring av 2 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket
1503/2019
Lag om ändring av lagen om enskilda vägar
1502/2019
Lag om ändring av banlagen
1501/2019
Lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.