1572/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020–2023

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Skattskyldiga som bedriver näringsverksamhet eller jordbruk har rätt att vid beskattningen, på det sätt som föreskrivs i denna lag, dra av anskaffningsutgifterna för sådana maskiner, inventarier eller därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar enligt 2 § som används i näringsverksamhet eller jordbruk och som de tagit i bruk under kalenderåren 2020–2023.

2 §
Höjd avskrivning på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar

Med avvikelse från 30 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) och 8 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/1967) får de avskrivningar som skatteåren 2020–2023 görs på anskaffningsutgiften för nya maskiner, inventarier eller andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar vara högst 50 procent av den oavskrivna anskaffningsutgiften för maskinen eller anläggningen.

Höjd avskrivning får göras det skatteår då de lösa anläggningstillgångarna har tagits i bruk samt de därpå följande skatteåren under den tid denna lag är i kraft.

3 §
Bokföring och rapportering

En förutsättning för att avskrivningarna enligt denna lag ska kunna dras av i näringsbeskattningen är att den avskrivning som görs på anskaffningsutgiften har dragits av som utgift också i den skattskyldiges bokföring. Den skattskyldige ska med avseende på verkställandet av beskattningen på ett tillförlitligt sätt redogöra för den tidpunkt då tillgångarna togs i bruk. Anskaffningsutgifterna för lösa anläggningstillgångar ska i den skattskyldiges bokföring specificeras så att de lätt kan särskiljas från övriga utgifter.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Lagen tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2020–2023.

RP 85/2019
FiUB 17/2019
RSv 72/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Katri Kulmuni

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.