1547/2019

Helsingfors den 16 december 2019

Riksdagens beslut om ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen,

ändras i riksdagens arbetsordning (40/2000) 17 a § 1 mom., sådant det lyder i riksdagens beslut 123/2019, som följer:

17 a §
Utredning av medlemmar i underrättelsetillsynsutskottet

Innan underrättelsetillsynsutskottet tillsätts ska en riksdagsledamot som avses bli medlem eller ersättare i utskottet begära att dataombudsmannen kontrollerar om personuppgifter som skyddspolisen registrerat med stöd av 48 § 1 mom. i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019) innehåller uppgifter om honom eller henne.Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 1 januari 2020.

TKF 1/2019 rd
GrUB 4/2019 rd
RSk 29/2019 rd

Helsingfors den 16 december 2019

På riksdagens vägnar talman
Matti Vanhanen

generalsekreterare
Maija-Leena Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.