1496/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 5 § i arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet (1556/2016) 5 §, sådan den lyder i förordning 1285/2018, som följer:

5 §
Uppgift om utbildning som ger yrkesfärdigheter

I ett arbetskraftspolitiskt utlåtande som gäller arbetsmarknadsstöd kan antecknas uppgift om att den arbetssökande efter grundskolan eller gymnasiet genomgått utbildning som ger yrkesfärdigheter.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Om ett arbetskraftspolitiskt utlåtande gäller arbetssökandens rätt till arbetslöshetsförmåner före ikraftträdandet av denna förordning, tillämpas på de uppgifter som ska antecknas i det arbetskraftspolitiska utlåtandet de bestämmelser i 5 § som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 19 december 2019

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Regeringssekreterare
Eeva Vartio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.