1492/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Lag om ändring av 2 § i lagen om upphävande av 13 § 5 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om upphävande av 13 § 5 mom. i lagen om patientens ställning och rättigheter (556/2019) 2 § som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 95/2019
ShUB 17/2019
RSv 73/2019

Helsingfors den 30 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.