1431/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 22 § i förköpslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i förköpslagen (608/1977) 22 §, sådan den lyder i lag 1067/2015, som följer:

22 §

Köparen och säljaren får överklaga ett beslut som avses i 9 § 1 mom. genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i kommunallagen.

Kommunens beslut om att inte utnyttja sin förköpsrätt får inte överklagas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019
MiUB 2/2019
RSv 48/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.