1412/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 18 § i lagen om skydd för miljön i Antarktis

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skydd för miljön i Antarktis (28/1998) 18 § 3 mom. som följer:

18 §
Tillståndsbeslut

Tillståndsmyndigheten ska delge tillståndsbeslutet genom offentlig kungörelse. Bestämmelser om offentlig kungörelse finns i förvaltningslagen (434/2003). Beslutet ska skickas till sökanden och för kännedom till de myndigheter som har lämnat utlåtande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019
MiUB 3/2019
RSv 50/2019
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG (32000L0060); EGT L 327, 22.12.2000, s. 1–73

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Miljö- och klimatminister
Krista Mikkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.