1380/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieministeriets förordning om ändring av 3 § i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om antecknande av uppgifter i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (1024/2010) 3 §, sådan den lyder i förordning 813/2014, som följer:

3 §
Antecknande av uppgifter i informationssystemet

Justitieförvaltningsmyndigheter som anslutit sig till justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem ska registrera sina avgöranden eller domslut i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden samt i registret göra de anteckningar om ärenden som avgjorts som krävs för att fullgöra anmälningsskyldigheten enligt 2 § i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010), lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009), lagen om verkställighet av böter (672/2002), lagen om föreläggande av böter och ordningsbot (754/2010), vägtrafiklagen (267/1981), straffregisterlagen (770/1993), militära rättegångslagen (326/1983), lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014), lagen om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015), fängelselagen (767/2005), jaktlagen (615/1993) och djurskyddslagen (247/1996).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.