1378/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieministeriets förordning om ändring av 1 § i justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i faderskaps- och underhållsärenden

I enlighet med justitieministeriets beslut

ändras i justitieministeriets förordning om blanketter som ska användas i faderskaps- och underhållsärenden (1474/2015) 1 § 9–11 punkten som följer:

1 §

Handlingarna enligt följande bestämmelser i faderskapslagen (11/2015) ska upprättas på blanketter enligt formulär som har fastställts av Institutet för hälsa och välfärd:


9) beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om fastställande av faderskap enligt 26 § eller 40 § 1 mom.,

10) ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om upphävande av den äkta mannens faderskap enligt 40 § 2 mom.,

11) beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om upphävande av den äkta mannens faderskap enligt 40 § 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.