1361/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 118 § i skjutvapenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i skjutvapenlagen (1/1998) 118 § 4 mom., sådant det lyder i lag 508/2009, och

ändras 118 § 1 mom., sådant det lyder i lag 689/2013, som följer:

118 §
Ändringssökande

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 75/2019
FvUB 10/2019
RSv 46/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.