1335/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 4 a § i statsrådets förordning om rökrum och ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om rökrum och ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar (601/2016) 4 a § 1 mom. 3 punkten, sådan den lyder i förordning 1113/2016, som följer:

4 a §
Ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar

Den ansökan som avses i 79 § 1 mom. i tobakslagen (549/2016) ska innehålla följande:


3) de kontaktuppgifter till innehavarna av utrymmena och områdena i det objekt som ansökan gäller och som bostadssammanslutningen har kännedom om samt uppgift om sådana spärrmarkeringar som avses i 36 § i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) och som bostadssammanslutningen har kännedom om,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Isamaria Mäkiaho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.