1326/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 7 § i statsrådets förordning om kungörelseregister

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om kungörelseregister (1098/2003) 7 § 2 mom. som följer:

7 §

För utlämnande av uppgifter i elektronisk form ska tas ut ett pris som bestäms enligt företagsekonomiska grunder, enligt vad som föreskrivs i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Något pris tas dock inte ut när uppgifter som behövs för fullgörande av åligganden inom rättsvården lämnas ut till domstolar, Patent- och registerstyrelsen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Statens ämbetsverk på Åland.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 19 december 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Salla Silvola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.