1316/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om ändring av 6 § i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samservice inom den offentliga förvaltningen (223/2007) 6 § 1 mom. 8 punkten, sådan den lyder i lag 247/2017, och

fogas till 6 § 1 mom., sådant det lyder i lag 247/2017, en ny 9 punkt som följer:

6 §
Uppgifter som sköts inom ramen för samservice

Följande kundservicefunktioner får skötas som samservice:


8) försäljning av uppdragsgivarens produkter samt omedelbar vidarebefordran av betalningarna och uppgifterna om dem till uppdragsgivaren,

9) andra än i 1–8 punkten avsedda uppgifter som anges i lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 32/2019
FvUB 12/2019
RSv 59/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.