1311/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Lag om upphävande av 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 3 a § och 7 kap. 5 a §, sådana de lyder i lag 1138/2017 och i lag 1267/2018.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. Den tillämpas på arbetslöshetsförmåner som betalas för tiden efter att lagen trätt i kraft.

RP 80/2019
ShUB 14/2019
RSv 70/2019

Helsingfors den 19 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.