1291/2019

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 18 december 2019

Inrikesministeriets förordning om ändring av 4 § och punkt 2 i bilagan till inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (1388/2018) 4 § och punkt 2.1 i bilagan, av dem punkt 2.1 i bilagan sådan den lyder i förordning 794/2019, som följer:

4 §
Ersättning på grund av gällande förhållanden

Om en person i anställningsförhållande inte är berättigad till dagpenning eller någon annan ersättning av ett organ som avses i 6 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering för täckande av särskilda kostnader eller ökade levnadskostnader eller för ogynnsamma förhållanden i uppdragets insatsområde som inverkar på hälsan, säkerheten eller trivseln, eller om inte den dagpenning eller ersättning som betalas är tillräcklig, betalas till honom eller henne ersättning på grund av gällande förhållanden i enlighet med bilagan till denna förordning.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 18 december 2019

Inrikesminister
Maria Ohisalo

Ledande sakkunnig
Tapio Puurunen

Bilaga

Löneklasser och ersättningar på grund av gällande förhållanden

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

2. Ersättningar på grund av gällande förhållanden

2.1 Land/insats Ersättning på grund av gällandeförhållanden / anställningsdag
Afghanistan 198,09 euro
Kenya 134,30 euro
Libanon 149,77 euro
UNMHA 20,00 euro

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.