1265/2019

Helsingfors den 12 december 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt (748/2019) punkten 1, 5.2 och 7 i bilaga 1 samt bilaga 2, av dem punkten 1 i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 985/2019, som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2020. Punkt 6 i bilaga 2 tillämpas dock första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2018, och punkt 3 i bilaga 2 tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar för år 2019.

Helsingfors den 12 december 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Bilagor 1 och 2: Ändring av SHMf om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.