1259/2019

Helsingfors den 12 december 2019

Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg (820/2012) 1 §, sådan den lyder i förordning 1130/2015, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg.

Denna förordning tillämpas inte på fiskefartyg.

Ombord på fartyg i inrikestrafik kan man komma överens om att måltiderna ordnas på något annat sätt än bestämmelserna i denna förordning förutsätter, med undantag av bestämmelserna i 2 § 1 och 2 mom., 7 § 3 mom. och 9–11 §.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På ett fiskefartyg som är i bruk eller färdig vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 12 december 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.