1255/2019

Helsingfors den 12 december 2019

Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om sättet för och storleken av förskottsinnehållning

Skatteförvaltningen ändrar 3 a § i sitt beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning (927/2018) som följer:

3 a §

Förskottsinnehållningen på utlandsarbetsinkomst som avses i 77 § i inkomstskattelagen verkställs enligt 1,86 procent på lönen av en i Finland försäkrad person om utlandsarbetsinkomsten eller försäkringslönen uppgår till minst 14 574 euro per år. Om utlandsarbetsinkomsten eller försäkringslönen underskrider 14 574 euro per år verkställs förskottsinnehållningen enligt 0,68 procent. Som grund för förskottsinnehållningen används i stället för arbetstagares utlandsarbetsinkomst den försäkringslön som avses i arbetspensionslagarna, förutsatt att den försäkrades pensionsskydd har ordnats antingen obligatoriskt eller frivilligt enligt lagen om pension för arbetstagare (395/2006). I annat fall används som grund sådan lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas i enlighet med 13 § i lagen om förskottsuppbörd.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 12 december 2019

Generaldirektör
Markku Heikura

Ledande sakkunnig
Mia Keskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.