1242/2019

Helsingfors den 5 december 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 29 e § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), sådant det lyder i lag 96/2016, 132 § 3 mom. i lagen om försäkringskassor (1164/1992), sådant det lyder i lag 444/2012, och 88 § 6 mom. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), sådant det lyder i lag 443/2012:

1 §

Den i 29 e § 2 mom. i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, 132 § 3 mom. i lagen om försäkringskassor och 88 § 6 mom. i lagen om pensionsstiftelser avsedda procentsatsen för det solvenskapital som överförs är 24,5.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 5 december 2019

Social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa Pekonen

Konsultativ tjänsteman
Pirjo Moilanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.