1211/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Lag om ändring av bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

I enlighet med riksdagens beslut

ändras bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), sådan bilagan lyder i lag 1031/2018, som följer:


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 27/2019
FiUB 10/2019
RSv 35/2019

Helsingfors den 4 december 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Mika Lintilä

Bilaga

ACCISTABELL
Etylalkoholhalt ivolymprocent Produkt-grupp Skattebelopp
Öl
– över 0,5 men högst 2,8 11. 11,40 cent/centiliter etylalkohol
– över 2,8 12. 36,50 cent/centiliter etylalkohol
Viner och andra genom jäsning tillverkade alkoholdrycker
– över 1,2 men högst 2,8 21. 32 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 2,8 men högst 5,5 22. 191 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 5,5 men högst 8 23. 275 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 8 men högst 15 24. 397 cent/liter färdig alkoholdryck
Viner
– över 15 men högst 18 25. 397 cent/liter färdig alkoholdryck
Mellanprodukter
– över 1,2 men högst 15 31. 478 cent/liter färdig alkoholdryck
– över 15 men högst 22 32. 738 cent/liter färdig alkoholdryck
Etylalkohol
produkter som hör till position 2208 i tulltariffen:
– över 1,2 men högst 2,8 41. 11,40 cent/centiliter etylalkohol
– över 2,8 45. 48,80 cent/centiliter etylalkohol
Övriga 46. 48,80 cent/centiliter etylalkohol

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.