1159/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av 2 § i lagen om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillämpning av rådets förordningar om internationella pars förmögenhetsförhållanden (56/2019) 2 § som följer:

2 §
Registrering av avtal om tillämplig lag

Ett avtal om tillämplig lag som avses i artikel 22 i förordningen om makars förmögenhetsförhållanden och i artikel 22 i förordningen om förmögenhetsförhållanden i registrerade partnerskap ska lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland för registrering med iakttagande av vad som i 43 § i äktenskapslagen (234/1929) föreskrivs om äktenskapsförord och vad som föreskrivs i lagen om vissa personregister vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (1156/2019).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019
FvUB 3/2019
RSv 20/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.