1117/2019

Helsingfors den 22 november 2019

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 18 § i kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

fogas till 18 § i kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor (20/2006) ett nytt 3 mom. som följer:

18 §
Ikraftträdande

Kravet på normalt färgseende enligt 5 § 2 mom. tillämpas inte på personer som har arbetat som förare av vajerfärja före den 1 januari 2019. Personen ska dock kunna särskilja de signalljus och signalfigurer som avses i det momentet.

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 2019.

Helsingfors den 22 november 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Specialsakkunnig
Maija Mansikkaniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.