1108/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Lag om ändring av 4 § i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillsynsavgift för flygtrafiken (1249/2005) 4 §, sådan den lyder i lag 901/2018, som följer:

4 §
Beloppet av och grunderna för tillsynsavgiften för flygtrafiken

Tillsynsavgiften för flygtrafiken uppgår på varje flygplats till 0,90 euro per passagerare som fyllt två år och som under det föregående kalenderåret har avrest från flygplatsen med ett luftfartyg i kommersiell lufttransport. Avgiften tas ut endast till den del den överstiger 20 000 euro.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 37/2019
KoUB 7/2019
RSv 18/2019

Helsingfors den 29 november 2019

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.