1075/2019

Helsingfors den 14 november 2019

Försvarsministeriets förordning om ändring av 2 § i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om de förmåner som avses i värnpliktslagen och i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (1444/2007) 2 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning 1169/2014, som följer:

2 §
Dagpenning

En värnpliktig som fullgör beväringstjänst samt en kvinna som fullgör frivillig militärtjänst betalas 5,15 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid. Dagpenningen är 8,60 euro för den tid som överstiger 165 dagar och 12,00 euro för den tid som överstiger 255 dagar.

En värnpliktig som deltar i en repetitionsövning inom reserven betalas 5,15 euro i dagpenning för varje helt kalenderdygn som ska räknas som tjänstgöringstid.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 14 november 2019

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Föredragande
Joona Lapinlampi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.