1052/2019

Helsingfors den 24 oktober 2019

Utrikesministeriets meddelande om de straffbestämmelser som tillämpas vid brott mot rådets förordning (EU) 2019/1716 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua

Utrikesministeriet meddelar med stöd av 2 a § 2 mom. i lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) att straffet för brott mot följande förordning av Europeiska unionens råd föreskrivs i 46 kap. 1–3 § i strafflagen: rådets förordning (EU) 2019/1716 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua, EUT L 262, 15.10.2019, s. 1. Bestämmelser om förverkandepåföljder finns i 10 kap. i strafflagen.

Rådets förordning har trätt i kraft den 16 oktober 2019.

Helsingfors den 24 oktober 2019

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Lagstiftningsrådet
Sari Mäkelä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.