1047/2019

Helsingfors den 31 oktober 2019

Statsrådets förordning om justering av maximibeloppet av gottgörelsen enligt lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 44 § i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013):

1 §

Maximibeloppet av den gottgörelse som anges i 43 § 1 mom. i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) är 35 590 euro, vilket motsvarar förändringen i penningvärdet.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 31 oktober 2019

Finansminister
Mika Lintilä

Lagstiftningsråd
Riitta Bäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.