1033/2019

Helsingfors den 24 oktober 2019

Skatteförvaltningens beslut om det utsatta datumet i förmånstagarens beskattning för återbetalning av återkrävda förmånsinkomster

Skatteförvaltningen har med stöd av 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen (1535/1992), sådant det lyder i lag 178/2019, beslutat:

1 §
Utsatt datum för återbetalning

En återbetalning som avses i 112 a § 1 mom. i inkomstskattelagen ska ske senast den 30 april året efter det år då den ursprungliga prestationen betalades för att betalningen kan beaktas i beskattningen för det år då den ursprungliga prestationen betalades till förmånstagaren.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2020.

Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för år 2020.

Helsingfors den 24 oktober 2019

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.