1031/2019

Helsingfors den 24 oktober 2019

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2020

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 100 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006):

1 §

Det arbetspensionsindex som avses i 98 § i lagen om pension för arbetstagare är 2617 år 2020.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

Helsingfors den 24 oktober 2019

Familje- och omsorgsminister
Krista Kiuru

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.