1018/2019

Helsingfors den 16 oktober 2019

Skatteförvaltningens beslut om kvarhållande av återbäringar

Skatteförvaltningen har med stöd av 28 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) beslutat:

1 §
Kvarhållande av återbäring

Skatteförvaltningen kvarhåller på begäran av en skattskyldig en återbäring av skatter enligt 7 § i lagen om skatteuppbörd för betalning av kommande betalningsförpliktelser. Skatteförvaltningen håller inte kvar återbäringar av andra skatter.

2 §
Användning av kvarhållen återbäringsberättigande mervärdesskatt som betalning för andra skatter än skatter som betalas på eget initiativ

En återbäringsberättigande mervärdesskatt som på den skattskyldiges begäran hålls kvar som betalning för kommande betalningsförpliktelser används som betalning för andra förfallna skatter än skatter som betalas på eget initiativ tidigast på den sista dagen av kalendermånaden.

3 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

Helsingfors den 16 oktober 2019

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.