1013/2019

Helsingfors den 17 oktober 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om statsrådets kansli (393/2007) 2 §, sådan den lyder i förordning 287/2019, som följer:

2 §
Statligt ägda bolag som lyder under statsrådets kansli

Följande bolag hör till statsrådets kanslis ansvarsområde:

Arctia Ab, Boreal Växtförädling Ab, Finavia Abp, Finnair Abp, Finnpilot Pilotage Ab, Fortum Abp, Gasonia Oy, Gasum Oy, Governia Oy, Kemijoki Oy, Kummunfinans Abp, Leijona Catering Oy, Motiva Oy, Neste Abp, Patria Abp, Posti Group Abp, Solidium Oy, Suomen Erillisverkot Oy, Suomen Ilmailuopisto Oy, Finlands Färjetrafik Ab, Ab Myntverket i Finland, Finska Centralen för Utsädespotatis Ab, Suomen Viljava Oy, Tapio Ab, Valtion kehitysyhtiö Vake Oy, Vapo Oy, Veikkaus Oy och VR-Group Ab.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

Helsingfors den 17 oktober 2019

Statsministerns ställföreträdare, näringsminister
Katri Kulmuni

Lagstiftningsråd
Maaret Suomi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.