1012/2019

Helsingfors den 15 oktober 2019

Skatteförvaltningens beslut om betalning av återbäring som betalningsanvisning

Skatteförvaltningen har med stöd av 36 § 2 mom. i lagen om skatteuppbörd (11/2018) beslutat:

1 §

Om den skattskyldige inte har anmält något bankkontonummer till Skatteförvaltningen betalas återbäringen som en betalningsanvisning. Betalningsanvisningen levereras till den adress i Finland för den skattskyldige eller ett ombud som denne har gett fullmakt till som Skatteförvaltningen har.

2 §

Om återbäringen som betalas som betalningsanvisning är mindre än 15 euro betalar Skatteförvaltningen betalningen som en betalningsanvisning endast på den skattskyldiges begäran. Om den skattskyldige i stället för en begäran om betalning anmäler ett bankkontonummer betalas återbäringen in på det bankkonto som den skattskyldige har anmält. I andra fall använder Skatteförvaltningen återbäringen som prestation för den skattskyldiges senare betalningsförpliktelser.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 2019.

Helsingfors den 15 oktober 2019

Generaldirektör
Markku Heikura

Överinspektör
Markus Kautto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.