1007/2019

Helsingfors den 10 oktober 2019

Statsrådets förordning om ändring av 20 § i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019

I enlighet med statsrådets beslut,

ändras i statsrådets förordning om nordligt stöd 2019 (106/2019) 20 § 1 mom. som följer:

20 §
Beloppet av och förskott på stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m²
Kort: minst 2 mån. men högst 7 mån. 3,0
Lång: över 7 mån 9,0


Denna förordning träder i kraft den 16 oktober 2019.

Helsingfors den 10 oktober 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.