1005/2019

Helsingfors den 10 oktober 2019

Statsrådets förordning om sättande i kraft av ändringar som gjorts i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment samt av regelverket om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §

De ändringar i reglerna A-1 och D-3, regel B-3 och reglerna E-1 och E-5 i bilagan till den internationella konventionen från 2004 om kontroll och hantering av fartygs barlastvatten och sediment (FördrS 38/2017) som antagits av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön genom resolutionerna MEPC.296(72), MEPC 297(72) och MEPC.299(72) samt det regelverk om typgodkännande av system för hantering av barlastvatten som har samband med konventionen som antagits genom beslut MEPC.300(72) av Internationella sjöfartsorganisationens kommitté för skydd av den marina miljön i London den 13 april 2018 träder för Finlands del i kraft den 13 oktober 2019 enligt vad som har avtalats.

Ändringarna har godkänts av republikens president den 15 mars 2019.

2 §

Bestämmelserna i ändringarna ska gälla som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2019.

(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)
(Ändringarna finns till påseende i sin helhet och de är tillgängliga på Transport- och kommunikationsverkets webbplats på adressen www.traficom.fi och hos Transport- och kommunikationsverket, som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)

Helsingfors den 10 oktober 2019

Kommunikationsminister
Sanna Marin

Specialsakkunnig
Sirkku Jaakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.