1002/2019

Helsingfors den 3 oktober 2019

Statsrådets förordning om temporär ändring av 19 § i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk

I enlighet med statsrådets beslut

ändras temporärt i statsrådets förordning om styrning av investeringsstöd för gårdsbruk (241/2015) 19 § 3 mom. som följer:

19 §
Stödets form och maximibelopp

Stödet för de investeringar som avses i 4, 5, 10, 16 och 17 § samt 18 § 1 mom. 1 och 4 punkten utgörs av understöd som beviljas inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014–2020, som delvis finansieras av Europeiska unionen, och resten av stödet beviljas av nationella medel. Stödet för övriga objekt beviljas helt och hållet av nationella medel.


Denna förordning träder i kraft den 8 oktober 2019 och gäller till och med den 31 december 2019.

Förordningen tillämpas på ansökningar om beviljande av stöd som har blivit anhängiga den 16 mars 2019 eller därefter.

Helsingfors den 3 oktober 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Lagstiftningsråd
Mika Saari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.