996/2019

Helsingfors den 27 september 2019

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2019–2020

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 5 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 206/2013:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Antalet lodjur som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 a § 3 mom. i jaktlagen (615/1993) får utanför renskötselområdet uppgå till högst 240 individer. Inom renskötselområdet är bytesmängden inte begränsad.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 oktober 2019 och gäller till och med den 31 juli 2020.

Helsingfors den 27 september 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.