991/2019

Helsingfors den 23 september 2019

Försvarsministeriets förordning om ändring av 60 § i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning

I enlighet med försvarsministeriets beslut

ändras i försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets arbetsordning (1337/2011) 60 § 3 mom., sådan den lyder i förordning 1129/2016, som följer:

60 §
Arbetstid och frånvaro

Ministern ger kanslichefen förordnande om tjänsteresa samt fastställer kanslichefens semestrar. Kanslichefen ger kommendören för försvarsmakten förordnande om tjänsteresa och reseförordnande för sådan tjänsteresa som finansieras av en utomstående aktör.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2019.

Helsingfors den 23 september 2019

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Äldre regeringssekreterare
Minnamaria Nurminen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.