977/2019

Helsingfors den 29 augusti 2019

Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagstiftning som gäller föreningsregistret och registret över religionssamfund

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av föreningslagen (497/2016), 1 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av föreningslagen (462/2017) och ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av religionsfrihetslagen (463/2017):

1 §

Lagen om ändring av föreningslagen (462/2017) träder i kraft den 16 september 2019.

2 §

Bestämmelsen i 48 § 3 mom. i lagen om ändring av föreningslagen (497/2016) om skyldigheten för andra styrelsemedlemmar som anmälts till registret att underteckna registeranmälan träder i kraft den 16 september 2019.

3 §

Lagen om ändring av religionsfrihetslagen (463/2017) träder i kraft den 16 september 2019.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 16 september 2019.

Helsingfors den 29 augusti 2019

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Markus Tervonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.