973/2019

Helsingfors den 27 augusti 2019

Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen (1048/2010) bilaga 3 och 7, av dem bilaga 3 sådan den lyder i förordning 254/2019 och bilaga 7 sådan den lyder i förordning 770/2018, som följande:


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

Helsingfors den 27 augusti 2019

Utrikesminister
Pekka Haavisto

Administrationsdirektör
Ari Rouhe

Bilaga 3

DYRORTSKLASSERNA FÖR UTRIKESREPRESENTATIONENS STATIONERINGSORTER OCH KOEFFICIENTERNA 1.9.2019
Stationeringsort Koefficient
Hongkong 1,500
Shanghai
Genéve 1,450
Peking
Söul
Tokyo
Bern 1,400
Oslo
Ramallah 1,350
Singapore
Tel Aviv
Köpenhamn 1,300
Reykjavik
New York 1,250
Beirut 1,200
Los Angeles
Abu Dhabi 1,150
Bangkok
Stockholm
Washington
Berlin 1,100
Bryssel
Canberra
Moskva
Paris
Addis Abeba 1,050
Dublin
Haag
Lima
London
Nairobi
Ottawa
Riad
Rom
Strasbourg
Wien
Abuja 1,000
Aten
Dar es Salaam
Jakarta
Kuala Lumpur
Lissabon
Madrid
New Delhi
Nicosia
Petrozavodsk
Riga
Santiago de Chile
St. Petersburg
Tallinn
Teheran
Bagdad 0,950
Bogotá
Brasília
Hanoi
Manila
Maputo
Pristina
Rabat
São Paulo
Zagreb
Budapest 0,900
Buenos Aires
Prag
Vilnius
Warszawa
Alger 0,850
Belgrad
Bukarest
Kathmandu
Kiev
Lusaka
Murmansk
Nur-Sultan
Pretoria
Sofia
Windhoek
Yangon
Ankara 0,800
Damaskus
Kabul
Kairo
Mexico
Minsk
Tunis 0,750

Bilaga 7

Priserna per enhet för representationsersättningar 1.9.2019

Priserna per enhet för representation i hemmet är fastsatta för lunch, middag, bufféservering och cocktailmottagning samt också för brunch, lättlunch och lättare servering såsom frukost, kaffe eller drinkar.

För lunch och middag finns två ersättningskategorier: normal och krävande. Grundregeln är att ersättning betalas enligt den normala kategorin. Ersättning enligt den krävande kategorin kan godkännas, om tillställningens anledning/tema eller gästernas höga ställning ställer ovanligt höga krav på mat och dryck. Ersättning enligt den krävande kategorin kan erläggas för tillställningar med högt uppsatta gäster som är viktiga för representationens uppdrag (t.ex. högsta ledningen inom statsförvaltningen, företagsvärlden eller kulturlivet). Denna ersättningskategori gäller därmed i huvudsak beskickningscheferna. För bufféservering finns det också två ersättningskategorier där den högre kategorin förutsätter att alla gäster sitter vid dukade bord.

Mottagningens ersättning per enhet utbetalas till fullt belopp för 1–100 gäster. När antalet gäster ökar sjunker ersättningen per enhet (% av fullt belopp) som följer:

1) 101–200 personer 80 %

2) 201–300 personer 60 %

3) 301 eller fler 40 %.

Priserna per enhet anger högsta belopp. I regel skall serveringen dimensioneras enligt den måltidskategori som priset per enhet räknas på. Om det är ändamålsenligt att ordna en tillställning med mindre servering skall faktureringen ske enligt ett pris som är lägre än priset per enhet.

Priset per enhet är ersättning för anskaffning och tillredning av mat och dryck. I priset ingår också dekorationer och annat material samt allmänna utgifter. Därutöver kan ersättning betalas för utgifter som anges särskilt i reglerna för representationsarbete.

PRISERNA PER ENHET FÖR REPRESENTATION I HEMMET 1.9.2019

Stationeringsort Lunch Brunch, Middag Buffé Mottagning Frukost,
Normal Krävande lättlunch Normal Krävande Lägre Högre kaffeservering
Abu Dhabi 42 57 32 57 72 33 50 19 11
Abuja 39 52 30 52 64 31 45 18 10
Addis Abeba 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Alger 32 43 24 43 54 25 37 15 8
Ankara 35 48 26 48 60 27 37 16 9
Aten 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Bagdad 35 47 26 47 59 27 41 16 9
Bangkok 42 57 31 57 73 32 50 19 11
Beirut 41 55 33 55 70 34 50 19 11
Belgrad 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Berlin 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Bern 49 68 38 68 86 39 59 22 13
Bogotá 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Brasília 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Bryssel 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Budapest 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Buenos Aires 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Bukarest 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Canberra 42 57 31 57 73 32 50 18 10
Damaskus 31 41 23 41 52 25 36 15 8
Dar es Salaam 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Dublin 39 52 29 52 66 30 46 18 10
Genéve 49 68 38 68 86 39 59 22 13
Haag 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Hanoi 37 49 28 49 63 29 43 17 9
Hongkong 50 69 38 69 88 39 61 22 13
Jakarta 38 52 29 52 65 30 45 17 10
Kabul 33 44 26 44 56 27 41 16 9
Kairo 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Kathmandu 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Kiev 33 44 24 44 56 26 38 16 8
Kuala Lumpur 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Köpenhamn 45 62 35 62 78 36 54 20 11
Lima 38 51 29 51 65 30 45 17 10
Lissabon 37 49 27 49 62 29 43 17 9
London 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Los Angeles 43 59 33 59 75 34 51 19 11
Lusaka 35 46 26 46 57 27 41 18 9
Madrid 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Manila 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Maputo 36 48 26 48 60 28 41 16 9
Mexico 32 42 23 42 54 25 37 16 8
Minsk 31 41 22 41 49 23 34 14 8
Moskva 42 57 31 57 73 32 50 18 10
Murmansk 40 55 27 55 61 28 43 17 9
Nairobi 41 55 31 55 70 32 48 18 10
New Delhi 37 50 28 50 63 29 44 17 9
New York 43 59 33 59 75 34 51 19 11
Nicosia 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Nur-Sultan 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Oslo 49 63 37 63 87 38 58 22 13
Ottawa 40 54 30 54 68 31 47 18 10
Paris 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Peking 51 69 40 69 82 41 60 21 13
Petrozavodsk 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Prag 35 47 26 47 59 27 41 16 9
Pretoria 33 44 24 44 55 26 39 16 8
Pristina 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Rabat 36 48 27 48 61 28 42 17 9
Ramallah 48 65 36 65 83 37 57 21 12
Reykjavik 49 63 37 63 87 38 58 22 13
Riad 39 52 29 52 66 31 46 18 10
Riga 36 48 26 48 60 28 41 16 9
Rom 39 52 29 52 65 30 45 17 10
S:t Petersburg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Santiago de Chile 38 50 28 50 63 29 44 17 9
São Paulo 37 49 27 49 62 29 43 17 9
Shanghai 51 69 40 69 82 41 60 21 13
Singapore 48 66 36 66 83 37 57 21 12
Sofia 35 46 25 46 58 27 40 16 9
Stockholm 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Strasbourg 41 55 31 55 70 32 48 18 10
Söul 50 68 38 68 87 39 60 21 13
Tallinn 37 50 28 50 63 29 44 17 9
Teheran 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Tel Aviv 48 65 36 65 83 37 57 21 12
Tokyo 50 69 38 69 88 39 60 22 13
Tunis 29 38 21 38 48 23 33 14 7
Warszawa 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Washington 43 59 33 59 75 34 51 19 11
Wien 39 53 29 53 67 31 46 18 10
Vilnius 35 47 26 47 59 27 41 16 9
Windhoek 33 43 24 43 54 26 38 15 8
Yangon 35 47 26 47 59 28 41 16 9
Zagreb 35 46 25 46 58 27 40 16 9

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.