966/2019

Helsingfors den 22 augusti 2019

Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper

I enlighet med statsrådets beslut

ändras 2 och 3 § i statsrådets förordning om maximistorleken på registerutrymmena för olika fartygsgrupper (296/2014) som följer:

2 §
Registerutrymmet för kustfartyg

Maximistorleken på registerutrymmet för fartygsgruppen kustfartyg är uttryckt i dräktighet och maskineffekt 8 132 bruttoton (GT) och 133 606 kilowatt (kW).

3 §
Registerutrymmet för högsjöfartyg

Maximistorleken på registerutrymmet för fartygsgruppen högsjöfartyg är uttryckt i dräktighet och maskineffekt 8 547 bruttoton (GT) och 34 430 kilowatt (kW).


Denna förordning träder i kraft den 28 augusti 2019.

Helsingfors den 22 augusti 2019

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Orian Bondestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.